TEKSTIILIPESURIN VUOKRAEHDOT

päivitetty 6.10.2020 

VUOKRAAMINEN

Vuokraamalla tuotteita Heikin Paljulta asiakas (vuokraaja) hyväksyy nämä vuokraehdot.

Vuokranantajana toimii Tmi Heikki Haverinen 2767954-3.

Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta.

Tmi Heikki Haverinen vuokraa tekstiilipesureita täysi-ikäisille yksityishenkilöille, sekä yrityksille Suomeen.

Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet.

Tuotteet varataan vuokralle ja maksetaan korttimaksulla.

Tuotteet noudetaan käyttöön erikseen valitulta toimipisteeltä.

Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä.

Koska tekstiilipesurissa käytetään vettä, on vesivahingon mahdollisuus olemassa. Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta sellaisessa tilassa, jossa mahdollinen veden valuminen laitteesta ei aiheuta vesivahinkoja (esimerkiksi kylpyhuoneessa).

Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan myös laitteen puhtauden ennen käyttöä, niin ettei laite aiheuta vahinkoa esimerkiksi pestävälle pinnalle. Mikäli laitteen oikeanlaista toimivuutta ja puhtautta ei ole varmistettu sellaisissa tiloissa, jossa se ei aiheuta vahinkoa vuokraajan omaisuudelle, ei vuokralleantaja ole velvollinen korvaamaan mahdollisia vahinkoja.

Tuotteiden lainaaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kielletty.

Tuotteita ei saa viedä ulkomaille.

 

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Tuotteet tulee palauttaa noutopisteeseen viimeistään varauksen yhteydessä ilmoitettuun aikaan mennessä.

Viimeinen palautusaika vaihtelee eri noutopisteiden kesken.

Varausaika on yleensä vuorokauden, alkaen klo 17.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 17.00.

Tuotteen voi noutaa käyttöön ja palauttaa vapaasti vuokra-ajan sisällä. Vuokranantaja ei kuitenkaan hyvitä mahdollisesti lyhentynyttä vuokra-aikaa. Palautuksen tulee tapahtua kuitenkin viimeistään vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin tuotteita noudettaessa. Lisäksi tuotteet tulee puhdistaa tuotteissa ilmoitetun ohjeistuksen mukaan ja tuotteiden tulee olla täysin ehjiä.

Mikäli tuotteita ei ole puhdistettu huolto-ohjeen mukaan, on vuokranantajalla oikeus periä puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset vuokraajalta.

Mikäli tuotteita ei palauteta ilmoitettuun aikaan mennessä, laskutetaan vuokraajalta yhden (1) vuorokauden suuruinen lisävuokra jokaiselta alkavalta päivältä.

 

TUOTTEEN RIKKOUTUMINEN TAI KATOAMINEN

Mikäli tuote rikkoutuu normaalissa, käyttö-ohjeiden mukaisessa käytössä, vuokranantaja ottaa vastuun rikkoutumisesta, eikä vuokraaja ole korvausvastuussa.

Mikäli tuote rikkoutuu tilanteessa, jossa vuokraaja käyttää tuotetta käyttöohjeiden vastaisesti, taikka muutoin tuotteen yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti, on vuokraaja velvollinen suorittamaan vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen.

Lisäksi Vuokraaja on velvollinen suorittamaan varastetusta tai kadonneesta tuotteesta vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen.

Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai tuotteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle.

Vuokraaja sitoutuu vuokrausehdot hyväksyessään huolehtimaan tuotteesta parhaansa mukaan. Vuokraajan tulee huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot käyttää tuotetta, sen kuntoa vaarantamatta.

Tarpeen vaatiessa vuokraaja sitoutuu puhdistamaan vuokrattavan laitteen ennen käyttöä, niin ettei se aiheuta kosmeettista vahinkoa.

Vuokranantajalla on oikeus periä pantti vuokrattavista tuotteista.

 

ONGELMATILANTEET

Vuokranantaja saa tarvittaessa irtisanoa sopimuksen heti ja vuokraajan tulee välittömästi palauttaa tuote, mikäli vuokraaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt vuokran maksamisen, hoitanut tuotetta vuokraehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta.

Mikäli tuote vioittuu tai katoaa vuokra-aikana, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä vuokranantajalle.

Varkaustapauksissa on vuokraajan tehtävä ilmoitus poliisille ja myös vuokranantajalle.

Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee ohjata vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajalta vuokraajan aiheuttamien vahinkojen, korvaavien tuotteiden tai saatavien perinnästä aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisina.

 

LISÄTIETOJA

Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta heikki(at)heikinpalju.fi tai puhelimitse numerosta +358 40 662 6217.